Hoá đơn tiền điện tăng "sốc": Người dân chưa tin công tơ điện tử

Kiểm tra công tơ điện tử. Ảnh EVN
Kiểm tra công tơ điện tử. Ảnh EVN
Kiểm tra công tơ điện tử. Ảnh EVN
Lên top