Hoá đơn tiền điện tăng "sốc": Kẽ hở trong việc ghi số điện

Lên top