Hòa Bình: Tôn vinh 23 doanh nghiệp và 29 doanh nhân tiêu biểu