Hòa Bình đẩy mạnh tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Hòa Bình đẩy mạnh phong trào xây dựng môi trường nông thôn. Ảnh: Theo Báo Hòa Bình
Hòa Bình đẩy mạnh phong trào xây dựng môi trường nông thôn. Ảnh: Theo Báo Hòa Bình
Hòa Bình đẩy mạnh phong trào xây dựng môi trường nông thôn. Ảnh: Theo Báo Hòa Bình
Lên top