Hỗ trợ vốn, xây dựng kịch bản mới để doanh nghiệp ổn định sản xuất

Doanh nghiệp cần được hỗ trợ nguồn vốn, kịch bản chống dịch phù hợp để duy trì sản xuất. Ảnh: Vũ Long
Doanh nghiệp cần được hỗ trợ nguồn vốn, kịch bản chống dịch phù hợp để duy trì sản xuất. Ảnh: Vũ Long
Doanh nghiệp cần được hỗ trợ nguồn vốn, kịch bản chống dịch phù hợp để duy trì sản xuất. Ảnh: Vũ Long
Lên top