Hỗ trợ vay vốn cho các DN: Ngân hàng Nhà nước sẽ có thêm nhiều giải pháp

Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ có thêm các biện pháp mạnh mẽ để hỗ trợ nền kinh tế. Ảnh: N.H
Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ có thêm các biện pháp mạnh mẽ để hỗ trợ nền kinh tế. Ảnh: N.H
Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ có thêm các biện pháp mạnh mẽ để hỗ trợ nền kinh tế. Ảnh: N.H
Lên top