Hỗ trợ tài chính để ngành dệt may, da giày vượt qua dịch COVID-19

Cần chính sách hỗ trợ các ngành dệt may, da giày và túi xách vượt qua đại dịch COVID-19. Ảnh: Ngọc Hân
Cần chính sách hỗ trợ các ngành dệt may, da giày và túi xách vượt qua đại dịch COVID-19. Ảnh: Ngọc Hân
Cần chính sách hỗ trợ các ngành dệt may, da giày và túi xách vượt qua đại dịch COVID-19. Ảnh: Ngọc Hân
Lên top