Hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, không bị ùn ứ do dịch bệnh COVID-19

Nhiều loại nông sản, đặc biệt là vải thiều đang được thu hoạch tại Bắc Giang, cần được tiêu thụ ổn định. Ảnh: Sở NNPTNT Bắc Giang
Nhiều loại nông sản, đặc biệt là vải thiều đang được thu hoạch tại Bắc Giang, cần được tiêu thụ ổn định. Ảnh: Sở NNPTNT Bắc Giang
Nhiều loại nông sản, đặc biệt là vải thiều đang được thu hoạch tại Bắc Giang, cần được tiêu thụ ổn định. Ảnh: Sở NNPTNT Bắc Giang
Lên top