Hỗ trợ người vay, đảm bảo kiểm soát lạm phát

Quyết định giảm lãi suất điều hành sẽ gián tiếp hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh. Ảnh: B.D
Quyết định giảm lãi suất điều hành sẽ gián tiếp hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh. Ảnh: B.D
Quyết định giảm lãi suất điều hành sẽ gián tiếp hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh. Ảnh: B.D
Lên top