Hỗ trợ người lao động nghèo bị ảnh hưởng do dịch COVID-19

Cầu Kênh Xáng An Giang, ấp Sào Lưới tại xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân là một trong những sản phẩm hỗ trợ người dân ứng phó với COVID-19 do UNDP và UBND tỉnh Cà Mau thực hiện. Ảnh: Hương Giang
Cầu Kênh Xáng An Giang, ấp Sào Lưới tại xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân là một trong những sản phẩm hỗ trợ người dân ứng phó với COVID-19 do UNDP và UBND tỉnh Cà Mau thực hiện. Ảnh: Hương Giang
Cầu Kênh Xáng An Giang, ấp Sào Lưới tại xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân là một trong những sản phẩm hỗ trợ người dân ứng phó với COVID-19 do UNDP và UBND tỉnh Cà Mau thực hiện. Ảnh: Hương Giang
Lên top