Hỗ trợ miền Trung tái sản xuất sau bão lũ, không để “sốt” hàng hóa

Người dân miền Trung cần được hỗ trợ con giống, cây trồng, phương tiện để tái sản xuất sau lũ. Ảnh: Văn Giang
Người dân miền Trung cần được hỗ trợ con giống, cây trồng, phương tiện để tái sản xuất sau lũ. Ảnh: Văn Giang
Người dân miền Trung cần được hỗ trợ con giống, cây trồng, phương tiện để tái sản xuất sau lũ. Ảnh: Văn Giang
Lên top