Hỗ trợ Lào Cai tiêu thụ 5.000 tấn hoa quả trong mùa dịch

Lào Cai có 5.000 tấn hoa quả đang cho thu hoạch, cần thị trường tiêu thụ trong bối cảnh COVID-19. Ảnh: Vũ Long
Lào Cai có 5.000 tấn hoa quả đang cho thu hoạch, cần thị trường tiêu thụ trong bối cảnh COVID-19. Ảnh: Vũ Long
Lào Cai có 5.000 tấn hoa quả đang cho thu hoạch, cần thị trường tiêu thụ trong bối cảnh COVID-19. Ảnh: Vũ Long
Lên top