Hỗ trợ hàng chục nghìn lao động ngành gỗ bị mất việc vì COVID-19

80% đơn hàng xuất khẩu gỗ sang EU và Mỹ đã bị hủy hoặc lùi thời hạn. Ảnh: Kh.V
80% đơn hàng xuất khẩu gỗ sang EU và Mỹ đã bị hủy hoặc lùi thời hạn. Ảnh: Kh.V
80% đơn hàng xuất khẩu gỗ sang EU và Mỹ đã bị hủy hoặc lùi thời hạn. Ảnh: Kh.V
Lên top