Hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư để đạt tăng trưởng GDP trên 5%

Đơn giản hoá, rút ngắn thời gian và chi phí thực hiện các thủ tục hành chính là giải pháp cứu cánh cho các doanh nghiệp. Ảnh: Khánh Vũ
Đơn giản hoá, rút ngắn thời gian và chi phí thực hiện các thủ tục hành chính là giải pháp cứu cánh cho các doanh nghiệp. Ảnh: Khánh Vũ
Đơn giản hoá, rút ngắn thời gian và chi phí thực hiện các thủ tục hành chính là giải pháp cứu cánh cho các doanh nghiệp. Ảnh: Khánh Vũ
Lên top