Hỗ trợ doanh nghiệp, nông dân vững bước vào thị trường EU

Xuất khẩu nông sản sang thị trường EU bật tăng sau khi EVFTA chính thức có hiệu lực. Ảnh: Hồng Điệp
Xuất khẩu nông sản sang thị trường EU bật tăng sau khi EVFTA chính thức có hiệu lực. Ảnh: Hồng Điệp
Xuất khẩu nông sản sang thị trường EU bật tăng sau khi EVFTA chính thức có hiệu lực. Ảnh: Hồng Điệp
Lên top