Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tận dụng cơ hội EVFTA mang lại

Doanh nghiệp tư nhân cần được hỗ trợ để tận dụng cơ hội do EVFTA mang lại. Ảnh: Vũ Long
Doanh nghiệp tư nhân cần được hỗ trợ để tận dụng cơ hội do EVFTA mang lại. Ảnh: Vũ Long
Doanh nghiệp tư nhân cần được hỗ trợ để tận dụng cơ hội do EVFTA mang lại. Ảnh: Vũ Long
Lên top