Hỗ trợ DN để kích cầu tiêu dùng nội địa: Nên tính toán giảm thuế giá trị gia tăng

Việc giảm thuế GTGT sẽ giảm chi phí cho người tiêu dùng, qua đó kích cầu cho các ngành sản xuất kinh doanh trong và ngay sau dịch. Ảnh: N.V
Việc giảm thuế GTGT sẽ giảm chi phí cho người tiêu dùng, qua đó kích cầu cho các ngành sản xuất kinh doanh trong và ngay sau dịch. Ảnh: N.V
Việc giảm thuế GTGT sẽ giảm chi phí cho người tiêu dùng, qua đó kích cầu cho các ngành sản xuất kinh doanh trong và ngay sau dịch. Ảnh: N.V
Lên top