Hỗ trợ để công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng GDP

Doanh nghiệp chế biến, chế tạo được xác định là đầu tàu dẫn dắt kinh tế công nghiệp trong năm 2021. Ảnh: Vũ Long
Doanh nghiệp chế biến, chế tạo được xác định là đầu tàu dẫn dắt kinh tế công nghiệp trong năm 2021. Ảnh: Vũ Long
Doanh nghiệp chế biến, chế tạo được xác định là đầu tàu dẫn dắt kinh tế công nghiệp trong năm 2021. Ảnh: Vũ Long
Lên top