Hỗ trợ ĐBSCL thu hoạch, tiêu thụ 2,4 triệu tấn lúa trong dịch COVID-19

Thu hoạch và tiêu thụ lúa gặp nhiều khó khăn do COVID-19. Ảnh minh họa: Nguyễn Anh Tuấn
Thu hoạch và tiêu thụ lúa gặp nhiều khó khăn do COVID-19. Ảnh minh họa: Nguyễn Anh Tuấn
Thu hoạch và tiêu thụ lúa gặp nhiều khó khăn do COVID-19. Ảnh minh họa: Nguyễn Anh Tuấn
Lên top