Hỗ trợ 55.000 tỉ đồng xây cao tốc Bắc - Nam: Còn không ít “nút thắt”!