Hồ tiêu Phú Quốc rớt giá, diện tích trồng giảm mạnh

Tiêu chín đỏ rụng đầy gốc nhưng nhiều hộ không thuê được nhân công vì giá thuê cao mà giá bán ra thì lại quá thấp. Ảnh: PV
Tiêu chín đỏ rụng đầy gốc nhưng nhiều hộ không thuê được nhân công vì giá thuê cao mà giá bán ra thì lại quá thấp. Ảnh: PV
Tiêu chín đỏ rụng đầy gốc nhưng nhiều hộ không thuê được nhân công vì giá thuê cao mà giá bán ra thì lại quá thấp. Ảnh: PV
Lên top