Hồ tiêu chuẩn bị vào đợt tăng giá mới, khả năng phá ngưỡng 80.000 đồng

Dự báo hồ tiêu sẽ vào đợt tăng giá mới trong tháng 4.2021. Ảnh: Vũ Long
Dự báo hồ tiêu sẽ vào đợt tăng giá mới trong tháng 4.2021. Ảnh: Vũ Long
Dự báo hồ tiêu sẽ vào đợt tăng giá mới trong tháng 4.2021. Ảnh: Vũ Long
Lên top