Hồ thủy điện gần mực nước chết: Khuyến khích tiết kiệm điện, nước

Theo Bộ Công thương, sau 3 đợt xả nước đổ ải với 4 tỉ m3 nước, các hồ thủy điện nói trên chỉ còn từ 8-18% dung tích nước hữu ích. Ảnh: M.Phương
Theo Bộ Công thương, sau 3 đợt xả nước đổ ải với 4 tỉ m3 nước, các hồ thủy điện nói trên chỉ còn từ 8-18% dung tích nước hữu ích. Ảnh: M.Phương
Theo Bộ Công thương, sau 3 đợt xả nước đổ ải với 4 tỉ m3 nước, các hồ thủy điện nói trên chỉ còn từ 8-18% dung tích nước hữu ích. Ảnh: M.Phương
Lên top