Hộ kinh doanh ngại chuyển thành DN: Né các nghĩa vụ và trách nhiệm xã hội?

Thúc đẩy hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Ảnh minh họa
Thúc đẩy hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Ảnh minh họa
Thúc đẩy hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Ảnh minh họa
Lên top