Hộ chiếu vaccine có thể giải cứu các hãng bay

Mặc dù không bay nhưng mỗi ngày các hãng hàng không vẫn phải chi phí tới 100 tỉ đồng. Ảnh minh họa VNA
Mặc dù không bay nhưng mỗi ngày các hãng hàng không vẫn phải chi phí tới 100 tỉ đồng. Ảnh minh họa VNA
Mặc dù không bay nhưng mỗi ngày các hãng hàng không vẫn phải chi phí tới 100 tỉ đồng. Ảnh minh họa VNA
Lên top