HNG muốn phát hành 741 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ và bổ sung vốn

HNG muốn hoán đổi nợ hơn 5.500 tỉ với Thadi.
Ảnh minh họa: Website HAGL Agrico.
HNG muốn hoán đổi nợ hơn 5.500 tỉ với Thadi. Ảnh minh họa: Website HAGL Agrico.
HNG muốn hoán đổi nợ hơn 5.500 tỉ với Thadi. Ảnh minh họa: Website HAGL Agrico.
Lên top