Hình ảnh mới nhất về công trình xây dựng bến xe lớn nhất nước

Diện mạo bến xe Miền Đông mới dần hình thành.
Diện mạo bến xe Miền Đông mới dần hình thành.
Diện mạo bến xe Miền Đông mới dần hình thành.
Lên top