Hiệu quả trồng lúa ở ĐBSCL sẽ thế nào nếu giá phân bón không giảm?

Lên top