Hiệu quả đầu tư công: Động lực dẫn dắt tăng trưởng xuyên suốt 35 năm Đổi mới

Vốn đầu tư công giữ vai trò chủ lực trong phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu xã hội. Ảnh: M.T
Vốn đầu tư công giữ vai trò chủ lực trong phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu xã hội. Ảnh: M.T
Vốn đầu tư công giữ vai trò chủ lực trong phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu xã hội. Ảnh: M.T
Lên top