Hiệp hội kinh doanh vàng kiến nghị bỏ “giấy phép con” với doanh nghiệp huy động vàng

Lên top