Hiệp định EVFTA mở ra cơ hội xuất khẩu cực lớn

Dệt may là ngành hàng đang có nhiều tiềm năng thúc đẩy xuất khẩu vào EU khi EVFTA có hiệu lực. Ảnh Quế Chi (minh họa).
Dệt may là ngành hàng đang có nhiều tiềm năng thúc đẩy xuất khẩu vào EU khi EVFTA có hiệu lực. Ảnh Quế Chi (minh họa).
Dệt may là ngành hàng đang có nhiều tiềm năng thúc đẩy xuất khẩu vào EU khi EVFTA có hiệu lực. Ảnh Quế Chi (minh họa).
Lên top