Hiệp định EVFTA ảnh hưởng đến nông nghiệp Việt Nam như thế nào?

GS.TS Võ Tòng Xuân trong lần hướng dẫn chuyên gia nông nghiệp Nhật Bản đến thăm trang trại chuối xuất khẩu trực tiếp vào thị trường Nhật Bản của nông dân Võ Quan Huy (Long An). Ảnh: LỤC TÙNG
GS.TS Võ Tòng Xuân trong lần hướng dẫn chuyên gia nông nghiệp Nhật Bản đến thăm trang trại chuối xuất khẩu trực tiếp vào thị trường Nhật Bản của nông dân Võ Quan Huy (Long An). Ảnh: LỤC TÙNG
GS.TS Võ Tòng Xuân trong lần hướng dẫn chuyên gia nông nghiệp Nhật Bản đến thăm trang trại chuối xuất khẩu trực tiếp vào thị trường Nhật Bản của nông dân Võ Quan Huy (Long An). Ảnh: LỤC TÙNG
Lên top