Hiến kế giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ vượt qua khó khăn đại dịch COVID-19

TS Abel Alonso, Chủ nhiệm cấp cao bộ môn Kinh doanh quốc tế tại Đại học RMIT. Ảnh: NTCC
TS Abel Alonso, Chủ nhiệm cấp cao bộ môn Kinh doanh quốc tế tại Đại học RMIT. Ảnh: NTCC
TS Abel Alonso, Chủ nhiệm cấp cao bộ môn Kinh doanh quốc tế tại Đại học RMIT. Ảnh: NTCC
Lên top