Hiến kế giải cứu dự án nghìn tỉ đồng TISCO khỏi hóa "sắt vụn"

Một trong số ít hạng mục xây lắp gần hoàn thiện.
Một trong số ít hạng mục xây lắp gần hoàn thiện.
Một trong số ít hạng mục xây lắp gần hoàn thiện.
Lên top