Hiến kế áp dụng chính sách linh hoạt, hỗ trợ doanh nghiệp vượt đại dịch

Cần có chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp tư nhân hoạt động hiệu quả trong dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Vũ Long
Cần có chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp tư nhân hoạt động hiệu quả trong dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Vũ Long
Cần có chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp tư nhân hoạt động hiệu quả trong dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Vũ Long
Lên top