Hiếm có Việt Nam: Thị trấn 600 tỷ phú, lái ôtô dạo thăm bò