Hết thời DN sản xuất phân bón “múa tay trong bị”

Các khách mời tham gia chương trình tọa  đàm. Ảnh: Công việt (VGP)
Các khách mời tham gia chương trình tọa đàm. Ảnh: Công việt (VGP)
Các khách mời tham gia chương trình tọa đàm. Ảnh: Công việt (VGP)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top