xuất khẩu hàng hoá sang trung quốc: Bỏ dần tiểu ngạch, chuyển thành chính ngạch

Hết thời cõng hàng qua biên giới

Việt Nam đẩy mạnh thủ tục để tăng các mặt hàng NLTS được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Ảnh: Vũ Long
Việt Nam đẩy mạnh thủ tục để tăng các mặt hàng NLTS được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Ảnh: Vũ Long
Việt Nam đẩy mạnh thủ tục để tăng các mặt hàng NLTS được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Ảnh: Vũ Long
Lên top