Hết thời các gói dịch vụ “siêu rẻ” lướt Facebook, YouTube!

Hiện tại, khách hàng sử dụng Facebook, YouTube qua các nhà mạng đang được khuyến mãi với giá cước siêu rẻ hoặc miễn phí. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Hiện tại, khách hàng sử dụng Facebook, YouTube qua các nhà mạng đang được khuyến mãi với giá cước siêu rẻ hoặc miễn phí. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Hiện tại, khách hàng sử dụng Facebook, YouTube qua các nhà mạng đang được khuyến mãi với giá cước siêu rẻ hoặc miễn phí. Ảnh: HẢI NGUYỄN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top