Hết năm 2019 sẽ sắp xếp 90% công ty nông lâm nghiệp

Tại buổi tọa đàm về sắp xếp, đổi mới các công ty lâm nghiệp, các địa phương nêu những khó khăn, vướng mắc trong việc sắp xếp, chuyển đổi các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình mới. Ảnh: Kh.V
Tại buổi tọa đàm về sắp xếp, đổi mới các công ty lâm nghiệp, các địa phương nêu những khó khăn, vướng mắc trong việc sắp xếp, chuyển đổi các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình mới. Ảnh: Kh.V
Tại buổi tọa đàm về sắp xếp, đổi mới các công ty lâm nghiệp, các địa phương nêu những khó khăn, vướng mắc trong việc sắp xếp, chuyển đổi các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình mới. Ảnh: Kh.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top