Hệ thống giao dịch trực tuyến của Công ty chứng khoán SSI bị sự cố

SSI gửi thông báo đến khách hàng về sự cố của hệ thống. Chụp màn hình.
SSI gửi thông báo đến khách hàng về sự cố của hệ thống. Chụp màn hình.
SSI gửi thông báo đến khách hàng về sự cố của hệ thống. Chụp màn hình.
Lên top