Hệ thống giao dịch chứng khoán của SSI bị sự cố ngưng giao dịch

Lời xin lỗi của Chủ tịch CTCK SSI trên trang facebook cá nhân về sự cố lỗi hệ thống
Lời xin lỗi của Chủ tịch CTCK SSI trên trang facebook cá nhân về sự cố lỗi hệ thống
Lời xin lỗi của Chủ tịch CTCK SSI trên trang facebook cá nhân về sự cố lỗi hệ thống

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top