Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hệ thống công nghệ của Vietcombank quá lỗi thời: 16 năm không tính đủ lãi cho khách hàng