Hệ thống chứng khoán HOSE mới sau dự án 100 ngày phối hợp với FPT có gì?

Nhà đầu tư đang mong mỏi tới thời điểm hệ thống công nghệ của FPT chính thức đi vào hoạt động. Ảnh TTXVN
Nhà đầu tư đang mong mỏi tới thời điểm hệ thống công nghệ của FPT chính thức đi vào hoạt động. Ảnh TTXVN
Nhà đầu tư đang mong mỏi tới thời điểm hệ thống công nghệ của FPT chính thức đi vào hoạt động. Ảnh TTXVN
Lên top