Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia của Việt Nam đã được PEFC công nhận

Hiện nay trên toàn quốc chỉ có hơn 280.000ha rừng có chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC). Ảnh: Lan Anh
Hiện nay trên toàn quốc chỉ có hơn 280.000ha rừng có chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC). Ảnh: Lan Anh
Hiện nay trên toàn quốc chỉ có hơn 280.000ha rừng có chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC). Ảnh: Lan Anh
Lên top