Hệ sinh thái Bãi Cháy: Tâm điểm dịch vụ của Hạ Long

Cảng tàu khách Hạ Long tấp nập đón khách suốt 4 mùa. Ảnh: Sun
Cảng tàu khách Hạ Long tấp nập đón khách suốt 4 mùa. Ảnh: Sun
Cảng tàu khách Hạ Long tấp nập đón khách suốt 4 mùa. Ảnh: Sun
Lên top