Hé lộ về Blue Point - cổ đông chi phối Sữa Quốc tế (IDP) sắp lên UPCOM

Blue Point đang sở hữu 60,6% vốn IDP.
Ảnh: MA.
Blue Point đang sở hữu 60,6% vốn IDP. Ảnh: MA.
Blue Point đang sở hữu 60,6% vốn IDP. Ảnh: MA.
Lên top