Hé lộ số đại gia người Việt sở hữu hàng chục triệu USD

Việt Nam có ó 458 người đang sở hữu từ 30 triệu USD trở lên.
Ảnh minh họa: LĐO.
Việt Nam có ó 458 người đang sở hữu từ 30 triệu USD trở lên. Ảnh minh họa: LĐO.
Việt Nam có ó 458 người đang sở hữu từ 30 triệu USD trở lên. Ảnh minh họa: LĐO.
Lên top