Hé lộ những ngành có lợi nhuận sau thuế tăng chậm lại trong quý II

Bất động sản là một trong những nhóm ngành có lợi nhuận sau thuế tăng chậm lại trong quý II/2021.
Ảnh minh họa: LDO.
Bất động sản là một trong những nhóm ngành có lợi nhuận sau thuế tăng chậm lại trong quý II/2021. Ảnh minh họa: LDO.
Bất động sản là một trong những nhóm ngành có lợi nhuận sau thuế tăng chậm lại trong quý II/2021. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top