Hé lộ khối nợ hơn 3.800 tỉ của Tập đoàn Vimedimex

Phối cảnh dự án Helianthus Center Red River của Tập đoàn Vimedimex.
Ảnh: Website Vimefulland.
Phối cảnh dự án Helianthus Center Red River của Tập đoàn Vimedimex. Ảnh: Website Vimefulland.
Phối cảnh dự án Helianthus Center Red River của Tập đoàn Vimedimex. Ảnh: Website Vimefulland.
Lên top